Tag : Tomas Colin Archer

Eiendomsskatt på ubebygd tomt

I gårsdagens Bystyremøte skulle vi behandle en sak der AP ønsket å innføre eiendomsskatt på ubebygde tomter. Iveren etter å skattlegge folk er dessverre alltid stor hos politikerne og da formannskapet behandlet saken gikk kun FrP og Høyre imot forslaget om å skattlegge tomter som ikke er bebygget. Da Bystyret behandlet saken argumenterte FrP og […]

AP misbruker streiken

I dagens Moss Avis har jeg et oppslag der jeg beskylder AP og spesielt leder i Moss AP, Tomas Colin Arcer for å kneble opposisjonen i Moss med udemokratiske metoder. Moss kommune er en av kommunene som er hardt rammet av streiken, noe jeg har skrevet om flere ganger tidligere. Men i Moss har AP […]

Ekstra renter på skatteoppgjøret?

Streiken i kommunene fortsetter og den rammer kun en uskyldig tredjepart. Jeg har tidligere skrevet litt om streiken på denne bloggen, noe som har skapt stor debatt. I Moss kommune har de valgt å stenge alle barnehager og SFO med et unntak, dette til tross for at kun halvparten av de ansatte er tatt ut […]

Goto Top