Tag : Tomas Colin Archer

Eiendomsskatt på ubebygd tomt

I gårsdagens Bystyremøte skulle vi behandle en sak der AP ønsket å innføre eiendomsskatt på ubebygde tomter. Iveren etter å skattlegge folk er dessverre alltid stor hos politikerne og da formannskapet behandlet saken gikk kun FrP og Høyre imot forslaget om å skattlegge tomter som ikke er bebygget. Da Bystyret behandlet saken argumenterte FrP og […]

Goto Top