Tag : tobakk

Økt tobakksavgift fører til inntektstap

De andre partiene har stor tro på å øke avgiftene på det de ikke liker og tror da at problemene reduseres. Sist ute var dagens Regjering som økte tobakksavgiftene med 7% og la dermed inn en økning i forventede inntekter i statsbudsjettet fra tobakksavgifter. Fremskrittspartiet advarte mot dette da vi hevdet at dette bla. ville […]

Kunnskapsløs leder av finanskomiteen

Leder av Stortingets finanskomite Torgeir Michalsen fra Arbeiderpartiet har lagd et «FrP taksameter» der han prøver å regne på hvor mye Fremskrittspartiet sine valgløfter koster. Arbeiderpartiet har også beordret byråkratene i finansdepartementet til å bedrive partipolitikk ved å be de også om å regne på Fremskrittspartiets politikk. De velger å ta ut enkeltheter av Fremskrittspartiet […]

Til kamp mot folk flest

De fleste politikere og byråkrater oppfører seg dessverre alt for ofte som formyndere som mener at folk flest tar så dårlige valg i livet sitt at politikerne og byråkratene må bestemme for dem. Dette har vi sett innenfor skole, helse og omsorg, og ikke minst innen økonomi. Vi har et meget høyt og usosialt skatte […]

Goto Top