Tag : Thomas Breen

Hvorfor ikke øke skattene?

I Nettavisen går Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Thomas Breen ut og advarer mot det han kaller en blåblå fare. Han er bekymret for at Fremskrittspartiet og Høyre ønsker å fjærne den sterkt usosiale dødsskatten/arveavgiften og dobbeltbeskatningen, formueskatt. Han argumenterer med at hvis vi fjerner arveavgift og formueskatt så «mister» staten ca. 15 milliarder årlig og han […]

Goto Top