Tag : terror

Imam vil nekte innbyggerne sannheten

For noen dager siden gikk som kjent PST og justisministeren ut og informerte befolkningen om at Norge stod ovenfor en alvorlig trussel om en mulig terroraksjon i Norge. De har valgt en åpenhetslinje der de deler mye(men sannsynligvis ikke alt) informasjon med innbyggere. De informerte bla. at vi her stod ovenfor en «ekstrem islamistisk gruppe» […]

Sikkerheten rundt Stortinget

Nå om dagen møter jeg på Stortinget som møtende vararepresentant og det er flere spennende saker vi behandler. I dag har vi hatt en redegjørelse fra justisminister Knut Storberget og forsvarsminister Grethe Faremo om de tragiske hendelsene 22. juli. Det jeg tror alle er enig i er at vi må se på hva som ikke […]

Norge reiser seg igjen

Norge ble i dag utsatt for et skremmende, feigt og kvalmende angrep i Oslo og på Utøya. Tiden er ikke inne for å spekulere, da den debatten vil komme senere. Jeg håper inderlig at angrepene på Norge nå er avsluttet og jeg vil oppfordre alle til å følge råd og beskjeder fra politi, sykehus og […]

Goto Top