Tag : Tage Pettersen

10 eksempler på kampanjejournalistikk

Etter at de borgerlige partiene i Moss vedtok at vi ønsker å innføre parlamentarisme i Moss har det vært mye debatt i media og Moss Avis har bedrevet kampanjejournalistikk med god hjelp fra opposisjonen. Heldigvis er det ikke vi politikere som skal styre media og noen ganger er vi fornøyd med media og andre ganger […]

Lyver Helga Pedersen?

Det er nå kjent at Arbeiderpartiet planlegger å bruke rå makt for å få gjennom datalagringsdirektivet og vil derfor legge frem saken samme dag som fredsprisen deles ut for å unngå for mye mediastøy rundt saken. Jeg har tidligere skrevet om hvorfor jeg er en sterk motstander av DLD, men mitt hovedargument mot direktiver er […]

Ja til færre kommuner

I kveld har jeg holdt et foredrag om kommunestruktur for Siviløkonomene i Østfold som nylig byttet navn til Econa. I tillegg til meg holdt også regiondirektør i NHO Espen Evensen, Tage Pettersen(H), Ordfører Paul Erik Krogsvold(AP), Ordfører Kjell Løkke(AP) og Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen(AP) foredrag om samme tema. Jeg sitter igjen med et positivt inntrykk av […]

Goto Top