Tag : Stortinget

Flaut av SV

Flaut av SV

Det er et gode at vi har politisk uenighet i et demokrati. Det viser at demokratiet er reelt. Det er sunt med politisk uenighet, så lenge den politiske meningsytringen er ”renhårig”. I dette legger jeg at vi som politikere bør erkjenne de faktiske forhold – også i de tilfellene det ikke taler til vår fordel. […]

Hovedtalsmann i arbeid og sosialkomiteen

Hovedtalsmann i arbeid og sosialkomiteen

Fremskrittspartiets gruppemøte har i dag avholdt sitt konstituerende gruppemøte der vi har fordelt hvem som skal sitte i de forskjellige komiteene, hvem som blir partiets fraksjonsleder/hovedtalspersoner osv. Jeg er derfor utrolig stolt og glad for at jeg ble valgt til fraksjonsleder og hovedtalsmann i arbeids og sosialkomiteen på Stortinget. Dette er den komiteen som har ansvaret […]

Skam deg helseminister Støre

Rusbehandlingstedet Phoenix Haga har gjennom mange år reddet livet til mange rusmisbrukere og har meget gode resultater å vise til. De har en stund vært truet med nedleggelse da regjeringens forlengede arm helse sør-øst ikke vil gi de nytt anbud. Dette skapte betydelig medieoppmerksomhet da det er helt sprøtt at man skal legge ned behandlingsplasser […]

Goto Top