Tag : statssekretær

Lyver Statssekretær Lønseth?

For noen dager siden gikk jeg ut i Moss Avis og på denne bloggen med et utspill der jeg på nytt foreslo lukkede asylmottak. Det er mange grunner til at vi bør ha lukkede mottak, noe jeg har beskrevet her. Etter noen dager ønsket plutselig Regjeringen ved Statssekretær i justisdepartementet, Pål Lønseth(AP) å angripe meg […]

Slakt heller Regjeringen

Ser at WHO er ute med en slaktliste over Norsk tobakkspolitikk, de mener den ikke er streng nok! Norge har allerede en røykelov som går alt for langt i å innskrenke enkeltmenneskenes frihet.  Regjeringen varslet med en gang en enda strengere røykelov, hva skal de stramme inn på nå? Forby røyking på offentlig plass muligens? […]

Goto Top