Tag : sofavelger

Lar du andre stemme for deg?

I dag er det en uke igjen til valget. Det ser ut til å bli et meget spennende valg over store deler av landet. Kommunene har ansvar for mange viktige områder som skole, helse, omsorg og andre viktige velferdsoppgaver. I tillegg kommer viktige saker som om du skal få lov til å bygge en garasje […]

Goto Top