Tag : sløsing

Norges dyreste rasteplass

Norges dyreste rasteplass

Politikere har ingen penger å bruke, de bruker skattebetalernes penger til både gode og dårlige formål. Dette gjør at alt for mange politikere kjører på med prosjekter som aldri burde vært igangsatt og terskelen etter å få monumenter etter seg selv øker.

Goto Top