Tag : skole

Klasseinndeling – venstresiden er imot, men gjør det selv

En av utfordringene vi fortsatt har i norsk skolevesen er at vi er for dårlige på å se på elevene som selvstendige enkeltindivider med sine styrker og svakheter. Det er hevet over enhver tvil at ingen elever er like, noe som gjør at Arbeiderpartiet og resten av vestresidens mål om enhetsskolen har feilet. Tanken om […]

Venstresidens dobbeltmoral

Det at det ofte er forskjell mellom liv og lære i politikken har vi mange eksempler på. Selv om mange politikere har glemt at de også stammer fra apene så er det viktig å huske at politikere fortsatt er folk flest som av og til kjører for fort eller bryter lovverket. Dette anser jeg som […]

Stopp diskrimineringen

VGNett kan i dag melde at Fremskrittspartiet nå fremmer forslag om et nasjonalt forbud mot hijab i barneskolen, dette er et forslag jeg virkelig støtter. Dessverre så vet vi at hijab er et kulturelt plagg som i stor grad brukes til å undertrykke kvinner og for å fastslå deres underlegenhet ovenfor mannen. Noen hevder at […]

Goto Top