Tag : regnskap

Overskudd igjen

Moss kommune er nå ferdig med regnskapet for 2012 og det viser i likhet med i fjor et overskudd for kommunen etter at FrP og de borgerlige tok over makten ved forrige valg. Regnskapet for i fjor viser et meget lite overskudd, men med tanke på de store omstillingene kommunen er midt oppe i er […]

Fakta rundt innvandring

Moss kommune sliter som kjent betydelig med sin kommuneøkonomi pga sulteforing fra Regjeringen og ikke minst dårlig/manglende politisk styring lokalt i Moss. Kommunen er derfor i gang med en betydelig omstillingsprosess der man snur alle steiner og kutter på de fleste områdene. Men det er et område som de andre partiene i Moss har nektet […]

Goto Top