Tag : regjeringen

Korrupt regjering?

Mange har vært meget skeptisk til AP sine tette koblinger til LO og har pekt på at det er et demokratisk problem. LO organiserer folk som stemmer på forskjellige partier og tradisjonelt er FrP et av de største partiene blandt LO sine medlemmer. Allikevel har LO gjennom alle år gitt AP flere titalls millioner kroner […]

Regjeringens julegryte

Det at vi har en skatte og avgiftskåt regjering er ingen hemmelighet og det er mange eksempler på usosiale skatter/avgifter som burde vært fjernet. Nå i julen får vi mange oppfordringer om å gi til flere veldedige organisasjoner som f.eks. Frelsesarmeen, Røde kors, Fattighuset osv. Dette er organisasjoner som virkelig står på til det beste […]

Statsbudsjettet som privatøkonomi

Debatten rundt de forskjellige forslagene til statsbudsjett pågår for fullt. Regjeringen la først frem sitt alternativ, så har opposisjonspartiene lagt frem sitt. Det blir ofte mye debatt rundt detaljer og beskyldninger om hvem som er ansvarlig, uansvarlig, styrker/svekker helsevesen, skatt osv. Jeg har derfor laget en oversatt versjon av Regjeringens forslag og FrPs alternative forslag […]

Goto Top