Tag : rådmann

Ny rådmann i Moss

Moss kommune har vært uten rådmann siden Hans Birkeland valgte å fratre å fjor høst. Inger Johanne Fjellbråten har vært konstituert som rådmann mens ansettelsesprosessen har pågått. Kommunen har hatt et ansettelsesutvalg bestående av 3 politikere fra posisjonen, en fra Høyre pluss to fra de tillitsvalgte. Deres innstilling er nå offentlig og de har innstillt […]

Skyver problemene til etter valget

Rådmannen i Moss la i går frem sitt forslag til budsjett og økonomiplan for de 4 neste årene i Moss. Budsjettet blir vedtatt av bystyret i desember. Fremskrittspartiet kommer som vanlig til å legge frem et eget forslag som tydelig viser hvilke retning vi ønsker at Moss kommune skal styres etter. Siden vi er i […]

Skattekåte byråkrater

Det er kjent at politikere og byråkrater i alt for stor grad ønsker å styre folk sitt liv gjennom alt for store innhugg i lommeboken til folk flest. Kreativiteten politikerne og byråkratene viser når det gjelder å finne nye måter å beskatte innbyggerne på er dessverre stor. Sist ute nå er rådmannen på Hvaler som […]

Goto Top