Tag : røyk

Stopp overformynderiet

På landsmøtet til Fremskrittspartiet i dag har jeg fremmet et forslag til en tidsaktuell resolusjon i forbindelse med det formynderske forslaget om å bla. forby folk å røyke i sitt eget hjem, forby taxfreesalg av tobakk, forbud mot snus osv. Her er hele resolusjonen som skal behandles i morgen: RESOLUSJON FRA ERLEND WIBORG, ØSTFOLD FRP […]

Slakt heller Regjeringen

Ser at WHO er ute med en slaktliste over Norsk tobakkspolitikk, de mener den ikke er streng nok! Norge har allerede en røykelov som går alt for langt i å innskrenke enkeltmenneskenes frihet.  Regjeringen varslet med en gang en enda strengere røykelov, hva skal de stramme inn på nå? Forby røyking på offentlig plass muligens? […]

Goto Top