Tag : Rødt

Endelig fritt brukervalg

Ved valget i fjor høst var en av hovedsakene til Moss FrP at vi ønsket å innføre fritt brukervalg innen hjemmehjelpssektoren. Det er derfor med stor glede at jeg nå kan melde at vi fikk gjennomslag for dette i dagens Bystyremøte. Vi nøyde oss ikke med fritt brukervalg kun for praktiske tjenester som vaske av […]

Klasseinndeling – venstresiden er imot, men gjør det selv

En av utfordringene vi fortsatt har i norsk skolevesen er at vi er for dårlige på å se på elevene som selvstendige enkeltindivider med sine styrker og svakheter. Det er hevet over enhver tvil at ingen elever er like, noe som gjør at Arbeiderpartiet og resten av vestresidens mål om enhetsskolen har feilet. Tanken om […]

Media produserer feilaktige historier

Jeg har skrevet flere bloggposter om hvordan media dessverre forskjellsbehandler de politiske partiene. I bloggposten «media forskjellsbehandler» kommer jeg med flere konkrete eksempler på dette. Det er ingen hemmelighet at media er glad i de store overskriftene og ofte vrir en sak sånn at den blir mer tabloid, men vi ser dessverre eksempler på at […]

Goto Top