Tag : politikere

Holder politikerne ord?

Holder politikerne ord?

Jeg tror mange velgere er lei av politikere som kommer med fagre løfter, men bryter de så fort valget er gjennomført. Dessverre straffer ikke velgerne politikere som ikke holder ord i stor nok grad. Grunnen til at mange politikere bryter sine valgløfter skyldes flere ting, men ofte er det manglende handlekraft det står på. Her […]

Dobbeltmoralske politikere

I dagens fylkesutvalg behandlet vi en sak om den såkalte belønningsordningen til staten. Saken gikk ut på at hvis Sarpsborg og Fredrikstad legger nok hindringer i veien for privatbilismen kan man få noe økte kollektivmidler fra staten. For det første vil jeg ikke kalle det en belønning at noe av de 64 milliardene staten krever […]

Hva er lokaldemokrati?

I dag er jeg på et seminar i regi av kommunenes sentralforbund i Østfold. Mange av innleggene handler om hvor mye lokaldemokrati vi har i Norge og om sentrale myndigheter overstyrer kommunene i for stor grad. Dette er en veldig spennende debatt som egentlig handler om hvor mye skal den enkelte politiker i den enkelte […]

Goto Top