Tag : Per Kristian Dahl

Ordfører ansetter seg selv

Jeg har skrevet flere artikler om Arbeiderpartiet i Halden og deres meget udemokratiske styring av kommunen. De har styrt kommunen på samme måte AP gjorde det i gamle dager der de anså seg selv som hevet over demokratiet og man måtte ha partiboken i orden for å få jobber eller få innvilget søknader. Det siste nå […]

Ordfører truer journalist med MC-gjeng

Ordfører i Halden Per Kristian Dahl(AP) har hatt mye å unnskylde over lengre tid. Halden kommune er som kjent en meget lukket AP kommune der lokalavisen også eies av bla. AP og LO. Det skapte mye støy da Arbeiderpartiet ønsket å fjerne redaktøren da han hadde skrevet noe kritisk om Arbeiderpartiet. Det siste som nå […]

Goto Top