Tag : oppfostringsbidrag

Betale for å miste barn?

Det er en kjent sak at vi har en regjering og alt for mange politikere som har liten tiltro til at folk flest selv skal få disponere sine egne penger. Derfor er Norge et av de vestlige land med desidert høyest skatte og avgiftsnivå til tross for at staten går med mange hundre milliarder kroner […]

Goto Top