Tag : Moss Bystyre

Gjennomslag i kampen mot mobbing

Alt for ofte velger de andre partiene å stemme imot Fremskrittspartiets forslag, ikke nødvendigvis fordi forslagene er dårligere, men fordi forslagene kommer fra Fremskrittspartiet. Heldigvis så hender det ofte at de andre partiene snur og støtter forslagene til Fremskrittspartiet, men da gjerne ti år etter at vi fremmet forslagene. Dette gjelder ikke bare på nasjonalt […]

Ansvarsfraskrivelsen i Moss Bystyre

I går var det møte i Moss Bystyre og de fleste var spente på hvordan Bystyret ville håndtere den vanskelige økonomiske situasjonen. Det ser som kjent ut til at Moss kommune går med under skudd på 10-15 millioner i år. For en drøy uke siden kalte Ordføreren(AP) situasjonen for dramatisk og formannskapet innførte derfor umiddelbar […]

Valgkampstrategi

Det er nå kun 1 år til kommune og fylkestingsvalget og planleggingen er i gang. Moss FrP avholdt i helgen et strategiseminar der vi diskuterte vår strategi frem mot valget, hvilke saker vi vil fokusere på, hvem vi vil samarbeide med osv. Seminaret var meget vellykket og hele partiet er klare til å overta styringen av […]

Goto Top