Tag : monopol. teletjenester

Konkurranse virker

Fremskrittspartiet har mange ganger blitt latterliggjort når vi har ønsket konkurranse og dermed valgfrihet innen eldreomsorg, sykehus, skole, barnehage osv. Argumentene imot konkurranse er at det store skremmende markedet ikke kan gi oss gode velferdstjenester da målet deres er profitt. Ja, selvfølgelig ønsker alle private bedrifter å tjene penger på lik linje med en sykepleier, […]

Goto Top