Tag : minstepensjonist

Eiendomsskatt i Moss

Moss kommune har ifølge Dagens Næringsliv landets nest høyeste eiendomsskatt. Fremskrittspartiet er sterke motstandere av eiendomsskatt da vi er prinsipelle motstandere av at hjemmet til folk skal være et skatteobjekt. I Norge betaler vi skatt på inntekt, formue, arbeidsgiveravgift, moms osv. noe som betyr at boligen allerede er skattet mange ganger og det blir da […]

AP har fjernet seg fra folket

Det at Arbeiderpartiet har fjernet seg fra folk flest er noe de fleste av oss har merket. Det er de færreste av AP sine topptillitsvalgte som har arbeidet på «gølvet» og de kommer enten rett fra AUF eller noen akademiske yrker. Dette har ført til at mange av AP sine tidligere velgere nå har hoppet […]

Goto Top