Tag : likrøveri

Arveavgift = likrøveri

Norge har som kjent et meget høyt skatte og avgiftsnivå til tross for at staten går med flere hundre milliarder i årlige overskudd. Jeg har tidligere skrevet om avgiftskåte politikere som leter med lys og lykter for å finne nye skatter og avgifter i stedefor å se på muligheten for å redusere de offentlige utgiftene. […]

Goto Top