Tag : Libya

Fem dager på å få flyene i luften

Natt til 17. mars kom vedtaket i FNs sikkerhetsråd som åpnet opp for militære aksjoner for å beskytte lokalbefolkningen i Libya. I forkant av vedtaket forberedet flere land og bla. Nato seg på at FN kunne fatte et vedtak som åpnet opp for militære aksjoner. Grunnen til at Nato og andre land forberedet seg før […]

Stoltenberg: Vi er i krig – Støre: Nei

Som jeg skrev noen minutter etter FN vedtaket som åpner for militære aksjoner i Libanon så er det gledelig at verdenssamfunnet endelig åpnet øynene og nå arbeider for å stoppe Gadaffi. Bekymringen og kritikken min gikk på at vedtaket kom alt for sent og at FN igjen viste sin svakhet ved at de er en […]

Dette var på tide FN

FNs sikkerhetsråd fattet i natt vedtak om å innføre flyforbudsone i Libya og åpner også opp for andre militære grep for å forsvare befolkningen mot overgrepene fra Gadaffi. Dette vedtaket burde ha kommet for lenge siden, da mange nå frykter at det er for sent. Demokratibevegelsen i Libya begynte sitt opprør 15. februar og Gadaffi […]

Goto Top