Tag : kommunevalg

Lar du andre stemme for deg?

I dag er det en uke igjen til valget. Det ser ut til å bli et meget spennende valg over store deler av landet. Kommunene har ansvar for mange viktige områder som skole, helse, omsorg og andre viktige velferdsoppgaver. I tillegg kommer viktige saker som om du skal få lov til å bygge en garasje […]

100 dager igjen til valget

I dag er det 100 dager igjen til kommune og fylkestingsvalget og det fortjener en egen bloggpost. Da det var 200 dager igjen til valget skrev jeg en bloggpost der jeg stilte klare krav til at borgerlig styrte kommuner må føre en klar borgerlig politikk og ikke administrere en sosialdemokratisk politikk. Hvis velgerne gir FrP, […]

Toppkandidater for Moss FrP

Nominasjonskomiteen til Moss FrP har nå lagt frem sin enstemmige innstilling til toppkandidater for Moss Fremskrittsparti til kommunevalget 2011. 1 Erlend Wiborg (ordfører- og gruppelederkandidat) 2 Liv Ingeborg Leirstein 3 Arild Svenson 4 Anne Bramo 5 Håkon Røssum 6 Thomas Opland Toppkandidatene skal velges på årsmøtet/nominasjonsmøtet til Moss Fremskrittsparti 18. oktober. Det er veldig hyggelig at […]

Goto Top