Tag :

Dropper skjenkekutt

Regjeringen varslet for en stund siden at de ønsket å tvinge alle landets kommuner til å stoppe skjenkingen kl. 0200. I dag er lovverket sånn at kl. 0300 er det seneste en kommune kan tillate skjenking, men kommunen kan selv velge å stoppe skjenkingen tidligere. Dette valgfriheten ønsket regjeringen å frata landets kommuner da regjeringen […]

Goto Top