Tag : islamist

Hvorfor jeg meldte meg inn i MIFF

Hvorfor jeg meldte meg inn i MIFF

Det at Norge har en konform rikspresse som i stor grad jakter i flokk og har et mål om å opptre politisk korrekte er kjent. Dette har til tider ført til at det er mange stemmer som ikke slipper frem i det norske ordskiftet, noe som er uheldig for demokratiet ved at mange menneskers synspunkter […]

Imam vil nekte innbyggerne sannheten

For noen dager siden gikk som kjent PST og justisministeren ut og informerte befolkningen om at Norge stod ovenfor en alvorlig trussel om en mulig terroraksjon i Norge. De har valgt en åpenhetslinje der de deler mye(men sannsynligvis ikke alt) informasjon med innbyggere. De informerte bla. at vi her stod ovenfor en «ekstrem islamistisk gruppe» […]

Shariadomstoler i Norge?

Noen av oss har gjennom mange år advart mot et samfunn der en gruppe mennesker lever med egne lover og regler. For ikke så lenge siden kom det frem at det på Grønland i Oslo eksisterer et uformelt moralpoliti der islamister sørger for at folk kler seg «riktig» og gjør som de mener er moralsk […]

Goto Top