Tag : Intel

AUFs inkonsekvente midtøstenpolitikk

Debatten om midtøsten og spesielt Israel er alltid en het debatt i Norge som dessverre blir meget skjevt vinklet i norsk media. Jeg mener saken er langt mer kompleks og vanskelig enn flere gir inntrykk av. Det er ingen hemmelighet at Israels eksistens er truet ved at deres naboer med islamistene i spissen har et […]

Goto Top