Tag : innvandrerregnskap

Fakta rundt innvandring

Moss kommune sliter som kjent betydelig med sin kommuneøkonomi pga sulteforing fra Regjeringen og ikke minst dårlig/manglende politisk styring lokalt i Moss. Kommunen er derfor i gang med en betydelig omstillingsprosess der man snur alle steiner og kutter på de fleste områdene. Men det er et område som de andre partiene i Moss har nektet […]

Goto Top