Tag : ideologi

Systemer er viktigere enn individuelle valg

«Systemer er viktigere enn individuelle valg», ja dette ble faktisk sagt i dagens fylkesting av APs fylkesgruppeleder, Helge Kolstad. Dette er ikke det eneste spesielle utsagnet som ble sagt fra fylkestingets talerstol i dag. Fylkestinget får dessverre alt for liten oppmerksomhet i media og blant befolkningen noe jeg tror skyldes at de færreste ser behovet […]

Goto Top