Tag : hovedkontor

Med hjarte for heile Karl Johansgate

Senterpartiet har i alle år snakket om at vi må flytte mange statlige arbeidsplasser ut av Oslo og til distriktene. Partiet har uttalt: Utflytting av statlige kompetansearbeidsplasser er det viktigste virkemidlet vi har for å sikre at arbeidstakere og bedrifter i alle deler av landet skal få de samme utviklingsmulighetene. Senterpartiet lovte i 2005 at […]

Goto Top