Tag : havnevei

Bompenger for en vei som ligger 30 km unna

E6 gjennom Østfold ble dessverre bompengefinansiert til tross for at staten krever inn over 60 milliarder i bilrelaterte avgifter og kun bruker 17 milliarder tilbake på vei. Fremskrittspartiet var det eneste partiet som gikk imot dette da vi mente det var en usosial dobbeltbeskatning som rammet de med svakest økonomi hardest. I tillegg til denne […]

Goto Top