Tag : halal

Fengselskantina er ingen restaurant

Terror siktede Mikael Davud er i følge VGNett fortsatt misfornøyd med maten han få gratis i norske fengsler og han har nå klaget saken til Den internasjonale menneskerettighetsdomstolen(EMD). Han ønsker seg mat som er i tråd med muslimse krav, såkalt halalmat. I norge prøver fengselsvesenet å tilpasse maten for alle, enten det er av religiøse […]

Goto Top