Tag : fylkeskommune

Forslag fra FrP: Nedstemt – Forslag fra andre: Vedtatt

Det er ingen hemmelighet at de andre partiene ofte stemmer ned forslag som kommer fra Fremskrittspartiet, kun fordi det er Fremskrittspartiet som kommer med forslaget. Ofte ser vi at de andre partiene kommer med lignende forslag 10-15 år etter. Det er selvfølgelig gledelig at våre forslag til slutt blir vedtatt, men jeg synes det er […]

Systemer er viktigere enn individuelle valg

«Systemer er viktigere enn individuelle valg», ja dette ble faktisk sagt i dagens fylkesting av APs fylkesgruppeleder, Helge Kolstad. Dette er ikke det eneste spesielle utsagnet som ble sagt fra fylkestingets talerstol i dag. Fylkestinget får dessverre alt for liten oppmerksomhet i media og blant befolkningen noe jeg tror skyldes at de færreste ser behovet […]

Pressemelding om fylkesrådmannens budsjettforslag

Fylkesrådmannen i Østfold fylkeskommune la i dag frem sitt budsjettforslag. I den forbindelse har jeg sendt ut en pressemelding på vegne av fylkestingsgruppen til Østfold Frp. Selve budsjettforslaget til fylkesrådmannen kan dere lese på fylkeskommunens nettsider. ——————————————————————————————————- Pressemelding fra Østfold Fremskrittsparti sin fylkestingsgruppe Dårligere fremtidsutsikter for vei i Østfold. Fylkesrådmannen la i dag frem sitt […]

Goto Top