Tag : forslag

Frekkhetens nådegave

Vi har blitt vant til at Fremskrittspartiets politikk først blir latterliggjort i mange år, for så at de andre partiene kopierer politikken som sin egen. Dette har vi sett i mange saker som omhandler alt fra innvandring, integrering, økonomisk politikk, valgfrihetsreformer osv. Jeg er selvfølgelig glad for at vår politikk til slutt blir gjennomført, men […]

Stopp overformynderiet

På landsmøtet til Fremskrittspartiet i dag har jeg fremmet et forslag til en tidsaktuell resolusjon i forbindelse med det formynderske forslaget om å bla. forby folk å røyke i sitt eget hjem, forby taxfreesalg av tobakk, forbud mot snus osv. Her er hele resolusjonen som skal behandles i morgen: RESOLUSJON FRA ERLEND WIBORG, ØSTFOLD FRP […]

Gjennomslag i kampen mot mobbing

Alt for ofte velger de andre partiene å stemme imot Fremskrittspartiets forslag, ikke nødvendigvis fordi forslagene er dårligere, men fordi forslagene kommer fra Fremskrittspartiet. Heldigvis så hender det ofte at de andre partiene snur og støtter forslagene til Fremskrittspartiet, men da gjerne ti år etter at vi fremmet forslagene. Dette gjelder ikke bare på nasjonalt […]

Goto Top