Tag : formueskatt

Skrekkeksempel på formueskatt

Formueskatten er en meget usosial skatt som har veldig uheldige konsekvenser. Fremskrittspartiet har lenge ønsket å fjerne formueskatten og forhåpentligvis kan dette skje etter valget neste høst. Dessverre forsvarer dagens Regjering denne beskatningen av midler som allerede er beskattet. Dessverre valgte også den forrige Bondevikregjeringen å sørge for at vi skal ha både formueskatt og […]

Formueskatten er en usosial dobbeltbeskatning

Mange av oss mener det totale skatte og avgiftstrykket i Norge er alt for høyt og at det må redusere betydelig. Dette sånn at folk flest får beholde mer av pengene de selv har tjent. Jeg har en grunnleggende tro på at enkeltindividene selv vet best hvordan deres egne penger skal disponeres og dette vet […]

Hvorfor ikke øke skattene?

I Nettavisen går Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Thomas Breen ut og advarer mot det han kaller en blåblå fare. Han er bekymret for at Fremskrittspartiet og Høyre ønsker å fjærne den sterkt usosiale dødsskatten/arveavgiften og dobbeltbeskatningen, formueskatt. Han argumenterer med at hvis vi fjerner arveavgift og formueskatt så «mister» staten ca. 15 milliarder årlig og han […]

Goto Top