Tag : fengsel

Kriminelle samer kan slippe fengsel

Kriminelle som har samisk bakgrunn kan slippe fengsel, kun pga. at de er samer. Bakgrunnen for dette er at dagens regjeringspartier og Høyre, KrF og Venstre har vedtatt at Norge skal tiltrå den såkalte ILO-konvensjonen. ILO står for «Den internasjonale arbeidsorgansasjonen» og de har laget en konsensjon som såkalt skal beskytte urfolks rettigheter. Stortinget valgte […]

Goto Top