Tag : E6

Stopper bompengeøkning

Stopper bompengeøkning

Den rødgrønne regjeringen vedtok like før de tapte valget at store deler av rabattene man får ved bruk av bombrikke på E6 gjennom Østfold skulle fjernes. Dette ville medført en økning av bompengeutgiftene med hele 40% noe som for mange pendlere ville utgjort opp mot 10 000 kr i året. Fremskrittspartiet gikk til valg på å […]

La oss prioritere riktig

Jeg er en sterk tilhenger av trafikksikkerhet, derfor er ønsker jeg: Politikere som investerer noe av oljeformuen i infrastruktur, da får vi bedre og mer trafikksikre veier Lavere bilavgifter sånn at flere har råd til å kjøpe nye og moderne biler som er langt mer trafikksikre Et Politi som prioriterer alvorlig kriminalitet og ikke bruker […]

Goto Top