Tag : Christian Tybring-Gjedde

Er verdiene våre truet?

De siste dagene har det vært en stor debatt rundt innvandring etter utspillet/kronikken til Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde(FrP) og styremedlem i Oslo FrP Kent Andersen. I kronikken tar de for seg utfordringene en massiv innvandring kan ha for norsk kultur og norske verdier. Som vanlig kritiserer media, politiske motstandere og potensielle samarbeidspartnere utspillet og prøver å fremstille det […]

Goto Top