Tag : Christian Tybring-Gjedde

Fylkesårsmøte i Østfold FrP

Denne helgen har vi både fylkesårsmøte og superkurs i Østfold FrP. Denne gangen har vi valgt å avholde møtet i en by full av avgiftstrette nordmenn, Strømstad. Her på Laholmen hotell begynte vi i dag tidlig med å behandle årsmøtesakene og totalt er vi rundt 100 deltagere. Etter formaliasakene som årsberetninger, regnskap, budsjett osv. begynte […]

Er verdiene våre truet?

De siste dagene har det vært en stor debatt rundt innvandring etter utspillet/kronikken til Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde(FrP) og styremedlem i Oslo FrP Kent Andersen. I kronikken tar de for seg utfordringene en massiv innvandring kan ha for norsk kultur og norske verdier. Som vanlig kritiserer media, politiske motstandere og potensielle samarbeidspartnere utspillet og prøver å fremstille det […]

Goto Top