Tag : arbeid

Dobbel trygd for innvandrere

Nrk kunne i dag melde at Regjeringen jobber med en endring av uførepensjonen som kan bety at innvandrere får mer enn doblet sin uføretrygd. I dag er reglene for uføretrygd sånn at jo lengre du har jobbet før du blir uføretrygdet, jo høyere uføretrygd får du. Grunnen til at systemet er laget sånn er at […]

Slutt å jobb, lev på trygd

Regjeringen hevder at Norge har meget lav arbeidsledighet og prøver å ta æren for dette. Det de glemmer å si er at vi i Norge har hele 700 000 personer i yrkesfør alder som står utenfor arbeidslivet. En god del av disse er nok reelt arbeidsuføre, men jeg nekter å tro at hele 700 000 […]

Anmeld Ryanair

Det har de siste dagene pågått en betydelig kampanje mot Ryanair fra LO i forbindelse med arbeidsbetingelsene hos Ryanair. Ut fra dagens oppslag ser det ut som om målet til fagforeningene er å presse Ryanair ut av Norge og dermed påføre Østfoldsamfunnet et betydelig tap. Dessverre velger fagforeningene å ikke bruke lovverket, de vil heller […]

Goto Top