Tag : Adecco

Moss kommune er anmeldt

Den såkalte Adeccosaken skapte betydelig overskrifter for ca. 6 måneder siden og den resulterte i at Adecco ble sparket ut da de hadde brutt flere lover og regler. Hvor alvorlige lovbruddene var mener jeg er irrelevant da vi må forvente at lover og regler følges frem til de blir endret. Noen av oss husker godt […]

Bedriver Arbeidstilsynet politikk?

Arbeidstilsynet som er statlig etat direkte underlagt regjeringen ved Arbeidsdepartementet besvarer ikke mine henvendelser. 13. april i år sendte jeg følgende e-post til arbeidstilsynet: Til Arbeidstilsynet i Østfold og Akershus, Arbeidstilsynet gikk som kjent til anmeldelse av Adecco Helse AS som arbeidsgiver for de ansatte ved Ammerudlunden og Midtåsen sykehjem i Oslo. I etterkant av […]

Goto Top