Tag : 2011

Skyver problemene til etter valget

Rådmannen i Moss la i går frem sitt forslag til budsjett og økonomiplan for de 4 neste årene i Moss. Budsjettet blir vedtatt av bystyret i desember. Fremskrittspartiet kommer som vanlig til å legge frem et eget forslag som tydelig viser hvilke retning vi ønsker at Moss kommune skal styres etter. Siden vi er i […]

Goto Top