Tag : økonomiplan

Pressemelding - Ingen bedring av fylkesveiene

Pressemelding – Ingen bedring av fylkesveiene

PRESSEMELDING FRA FREMSKRITTSPARTIETS FYLKESTINGSGRUPPE INGEN BEDRING AV FYLKESVEIENE Fylkesrådmannen la i dag frem sitt forslag til økonomiplan for Østfold fylkeskommune for de neste fire årene. Økonomiplanforslaget viser at fylkeskommunen har god økonomi, men den mangler satsing på de viktigste oppgavene fylkeskommunen har. -Fylkesveiene i Østfold har et etterslep på hele 1,2 milliarder kroner og i […]

Budsjett og økonomiplan i Moss kommune

På en pressekonferanse i dag kl. 1515 på rådhuset i Moss la de borgerlige partiene frem sitt forslag til budsjett og økonomiplan for Moss kommune for årene 2012-2015. Fremskrittspartiet er fornøyd med at vi har fått gjennomslag for de viktigste sakene våre og at vi dermed er i full gang med å oppfylle våre valgløfter. […]

Moss Fremskrittsparti sitt budsjettforslag

Jeg la i går frem Moss Fremskrittsparti sitt budsjett og økonomiplanforslag frem i gårsdagen formannskapsmøte. Forslaget gjelder for de fire neste årene og viser tydelig hvilke retning Moss Fremskrittsparti ønsker at kommunen skal gå. Hovedmålet vårt er å rydde opp i det økonomiske uføret kommunen er i og derfor legger vi opp til en betydelig […]

Goto Top