Streikestopp – Streikebryteri – Likelønn

Streikestopp – Streikebryteri – Likelønn

Streiken i kommunenorge har nå pågått i noen dager og en opptrapping av streiken er varslet. Som politiker er jeg også arbeidsgiver for de ansatte i Moss kommune og Østfold fylkeskommune og bør derfor veie min ord nøye i en streikesituasjon.

Jeg har full sympati for ønsket om likelønn noe som burde være en selvfølge i Norge i 2010. Utfordringen er ikke at en kvinne tjener mindre enn en mann i samme yrke, for det gjør de ikke. Utfordringen er at typiske kvinneyrker verdsettes lavere enn andre yrker med samme utdannelse, ansvar osv. Her kan og bør man rette opp skjevhetene raskt, men da må politikerne gjøre alvor av sine valgløfter. For de forskjellene mange viser til når det gjelder forskjellig lønn i forhold til lignende arbeidsoppgaver er størst i det offentlige og ikke i det private. I det private så ser man heldigvis i større grad på den enkelte som et enkeltindivid og en arbeidsgiver ser på styrker og svakheter hos personen. Men i det offentlige blir en yrkesgruppe i stor grad satt i bås, i stor grad takket være en sosialistisk tankegang blant det politiske flertallet og ikke minst blant fagforeninger som ikke har klart å modernisere seg.

Fremskrittspartet har tatt til ordet for å rette opp i skjevhetene gjennom å gi et ekstraordinært lønnsløft til typiske kvinneyrker innen bla. pleie og omsorg. Dette forslaget har dessverre de andre partiene stemt ned og lar dermed skjevhetene fortsette sånn at de kan komme med fagre og fine løfter i neste valgkamp også.

Når jeg først skriver om streik så håper jeg leserne av bloggen kan bli med i en viktig prinsipiell debatt, bør man ha streikerett i Norge i 2010?  Er det riktig måte å håndtere en uenig rundt lønns og arbeidsvilkår ved å ta på seg gule vester og sitte ved inngangsdøren til ingen nytte? Kan man heller si at så lenge man har en arbeidskontrakt så skal den følges og hvis arbeidsgiver ikke gir deg den lønnsøkningen du selv mener du fortjener så kan du heller slutte og få den lønnsøkningen et annet sted? Eller blir det en ordning som ikke fungerer i virkeligheten?

Man kan også stille spørsmål ved om fagforeningene gjør smart i å streike nå, for i store deler av Europa så må de offentlige ansatte godta lønnskutt, vi er midt i en økonomisk krise og markedene er generelt nervøse. Burde man ikke da være fornøyd med en lønnsøkning på drøye 3%?

Sist men ikke minst må man heller ikke glemme hvem denne kommunestreiken går utover, det er kun en uskyldig tredjepart. For streiken rammer ikke inntektene til kommunene, for de inntektene kommer i all hovedsak fra skatter og avgifter som vi må betale uavhengig om kommunen tilbyr oss tjenestene vi har krav på eller ikke. Streiken går utover barneforeldre som plutselig ikke har barnehageplass eller skole til barna sine, de eldre som ikke får nok helse/pleie osv. Tidspunktet er vel også ikke så gunstig for fagforeningenes streikekasse, for straks er det sommer og da er nok kommunene bare glade for å slippe lønnsutgifter til ansatte i skolen og SFO(utenom feriepenger som er opptjent i fjor). Kommunene sparer betydelige beløp for hver dag streiken pågår og med Regjeringens sulteforing av kommunene kan nok kommunenorge spekulere i at de ønsker en lang streik for å spare penger. Det er uskyldige innbyggere som må ta støyten.

Konklusjonen er at Jan Davidsen og fagforeningene heller burde demonstrere mot Regjeringen som nok en gang bryter sine valgløfter om likelønn, slutt å la det gå utover uskyldige småbarnsforeldre og pleietrengende eldre.

Goto Top