Stopp hetsen mot de fornuftige

Stopp hetsen mot de fornuftige

Hovedorganisasjonen for Handel og Tjenester(HSH) har i dag sluppen en rapport om svenskehandel, populært kalt harryhandel. I undersøkelsen kommer det frem at de med lav lønn og lite utdannelse handler mer i Sverige enn resten av befolkningen. I samme undersøkelse kommer det også frem at de som stemmer på FrP i større grad enn andre. Flere medier har valgt å skrive om undersøkelsen og etter min mening prøver man å stigmatisere de som handler i Sverige og også å latterliggjøre det at FrP,ere handler mer i Sverige enn andre partiers velgere. Undersøkelsen viser at også de med høy utdannelse handler i Sverige da hele 63% av de med over seks års utdannelse handler i Sverige, mens tallet for de uten utdannelse er på 74%.

Det at folk flest handler i Sverige mener jeg bare er et tegn på sunn fornuft hos folk flest. Hvis folk kan spare penger på å handle i Sverige i stedet for å måtte handle de samme varene til en vesentlig høyere pris i Norge pga. et særnorsk avgiftsnivå er det naturlig at folk velger det. Det at FrP,ere i større grad enn andre velgere handler der de kan få mest igjen for sine penger blir latterliggjort på diverse sosiale medier av politikere i andre partier og av andre som tror de er så mye bedre enn folk flest. Jeg er derimot stolt av at mange av mine velgere som er lei av et særnorsk avgiftsnivå som rammer de med svak økonomi hardest og heller handler der de får mest igjen for pengene sine. Det at personer med lav utdannelse i større grad enn de med høy utdannelse handler i Sverige har også sin helt naturlige forklaring da folk med lav utdannelse som oftest tjener mindre enn de med høy utdannelse. Har du en lav inntekt må man passe ekstra på hvor du handler så du skal få endene til å møtes.

Når vi ser hvor stor handelslekkasje vi har til Sverige er det på tide at de andre partiene åpner øynene og støtter Fremskrittspartiet sine forslag om å redusere avgiftene betydelig sånn at vi kommer på nivå med våre naboland. Dette ville medført at langt flere ville handlet i Norge, vi ville fått flere arbeidsplasser og «tapet» staten vil få pga. reduserte avgifter vil i stor grad komme tilbake gjennom økt handel i Norge. De med svak økonomi er de som rammes hardest av det særnorske avgiftsnivået og denne gruppen ville fått en langt bedre hverdag hvis avgiftene ble satt ned til samme nivå som våre naboland. Frem til de andre partiene vil støtte FrP i dette mener jeg man skal stoppe hetsen av «harryhandlerne» og heller rose de for å vise sunn fornuft ved at de ikke ønsker å bruke mer penger enn nødvendig.

Goto Top