Statlig styrt flyplass

Statlig styrt flyplass

Moss lufthavn Rygge har siden etableringen vært en meget populær flyplass for innbyggerne i Østfold, men også for mange andre innbyggere på Østlandet. Flyplassen ble i all hovedsak etablert takket være private aktører med Orkla og Thon i spissen. De har investert rundt en milliard kroner i flyplassen og flyplassen har blitt meget viktig for Østfold.

Flyplassen har dessverre møtt motstand fra reguleringskåte politikere og byråkrater som har stukket kjepper i hjulene for flyplassen gang på gang. De var veldig motvillig mot etableringen og har fortsatt med urimelige og konkurransevridene krav til flyplassen. Til tross for dette har flyplasssen klart å etablere seg og er ifølge media snart i økonomisk balanse. Passasjerveksten er betydelig noe vi alle er glade for.

I dag er det Ryanair og Norwegian som er hovedflyselskapene som benytter seg av Moss lufthavn. Jeg tror det er viktig at vi har begge aktørene der da de utfyller hverandre på en god måte og sikrer samtidig at en aktør ikke får monopollignende makt på flyplassen. Skjer det vil de kunne stille urimelige krav for å bli værende på flyplassen og vi som kunder får ikke mulighet til å velge mellom flere ruter/tilbydere. Dessverre så kommer Norwegian med signaler om at de er misfornøyde med sine rammebetingelser på flyplassen og de krever samme rammevilkår som Ryanair. Dette er helt legitime krav Norwegian stiller om at de skal få like konkurransevilkår som sine konkurrenter. Som politiker skal jeg ikke blande meg inn i hvordan en privat bedrift styres. Men Moss lufthavn Rygge er også 5% eid av Østfold fylkeskommune og jeg forventer at fylkeskommunen som både eier og ansvarlig for regional utvikling er klare i sine signaler til selskapet om at Norwegian bør få lignende rammebetingelser som Ryanair. Alternativet er at Norwegian flytter til Torp og Moss lufthavn Rygge vil da kunne bli diktert av Ryanair, noe som ikke er heldig for flyplassen eller kundene.

Som jeg innledet med er Moss lufthavn Rygge motarbeidet av politikere og byråkrater som ikke liker en privat eid flyplass som denne. Selv så synes jeg det er veldig bra at private aktører ønsker å investere over en milliard kroner i Østfold og at innbyggerne i Østfold får nyte godt av flyplassen. Derfor tar jeg opp krav jeg har fremmet tidligere og jeg krever derfor følgende:

  • Moss lufthavn Rygge skal få samme rammebetingelser som sine konkurrenter
  • Taket på antall flybevegelser må oppheves
  • Flyplassen må selv få lov til å bestemme sine egne landingsavgifter. I dag nekter staten Moss lufthavn selv å fastsette disse.
  • Åpningstidene til flyplassen skal avgjøres av flyplassen selv og av de berørte kommunene på lik linje med andre flyplasser i Norge.

Blir ikke disse kravene hørt er jeg redd for at rammebetingelsene politikerne og byråkratene setter blir såpass vanskelige å drive etter og at konsekvensen er at staten tar over Moss lufthavn etter at de private har investert en milliard kroner. Dette er uholdbart og jeg forventer nå at politikere og byråkrater legger til rette for flyplassen og slutter å legge hindringer i veien.

Goto Top