SSB godkjenner FrPs økonomiske politikk

SSB godkjenner FrPs økonomiske politikk

Gjennom mange år har Fremskrittspartiet blitt latterliggjort for sin økonomiske politikk av våre politiske motstandere. Dessverre er det ikke kun våre politiske hovedmotstandere på venstresiden som angriper Fremskrittspartiet. Høyre har igjen tatt frem arrogansen sin og hevder at FrP har en uansvarlig politikk og bruker masse tid på å forsvare den økonomiske politikken til AP som Høyre tydeligvis støtter. Den politikken har medført at vi er et av de vestlige land med høyest skatte/avgiftstrykk, dyreste matvarer, et dårlig veinett, en jernbane som er utdatert, offentlige bygg forfaller og et helsevesen som skriker etter investeringer. Alt dette til tross for at vi faktisk er et av verdens absolutt rikeste land og har uante muligheter.

Fremskrittspartiet har derfor ønsket en annen økonomisk modell der man skiller mellom forbruk og investering. Gjør vi det kan man bruke noe mer av overskuddet på oljefondet til å investere i fremtidig infrastruktur som vei og jernbane og sørge for at norske sykehus har topp moderne utstyr som kan bidra til å få folk raskt friske og ut i jobb igjen. Dette vil ikke skape økt press i økonomien har Fremskrittspartiet lenge hevdet da dette er en investering som ikke medfører særlige økte driftsutgifter.

Latterliggjøringen har gått så langt at staten har benyttet skattebetalernes penger på å lage en egen tegnefilm rettet mot barn for å forklare at Fremskrittspartiets økonomiske politikk er uansvarlig og håpløs. Dette uten å vise noen som helst nyanser og heller ikke forklare at man kan benytte noe mer oljepenger til investeringer uten at det ødelegger norsk økonomi.

Fremskrittspartiet har sett seg lei på denne hetsen og har derfor bedt SSB om å gå grundig gjennom FrPs økonomiske politikk og hvilke konsekvenser den ville gitt hvis den ble vedtatt. SSB er sannsynligvis de beste til å beregne dette da de står bak hele 85-90% av all statistikk i Norge og Regjeringen selv benytter SSB når de lager sine statsbudsjettetter. Ingen kan heller beskylde SSB for å være linket opp mot Fremskrittspartiet da de er underlagt finansdepartementet som ledes av Sigbjørn Johnsen(AP). I dag kom resultatet som viser følgende konsekvenser av Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett:

SSB gjorde en lignende gjennomgang av FrPs politikk for noen år siden og kom også da frem til samme resultat. Jeg lurer på om AP, Høyre, SV og de andre forsvarerne av at dagens økonomiske politikk er den eneste ansvarlige nå skal slutte med skremselsbildet av Fremskrittspartiets økonomiske politikk.

 

Goto Top