Sosialistisk Senterparti

Sosialistisk Senterparti

Senterpartiet var tidligere et borgerlig parti som satt eiendomsretten høyt. Dette bygget nok på den gamle tradisjonen vi har hatt i Norge gjennom mange år om at folk skal få styre sin egen eiendom uten statlige inngrep. Senterpartiet har gjennom flere år nå beveget seg mot sosialistisk side og det virker som om 7 år i Regjering med SV og AP har gjort de til et ordentlig sosialistisk parti. Det siste forslaget til Senterpartiet er nå å nasjonalisere Moss lufthavn og Torp og dermed fjerne all konkurranse.

Dette er et skremmende forslag både av prinsipielle årssaker, men også av praktiske grunner. Prinsipielt er det mildt sagt problematisk at staten skal gå inn og overta et selskap som private har bygget opp med sine egne penger. Det er investert milliardbeløp i Moss lufthavn Rygge og dette er penger som kommer fra private som våget å satse og som har stått lojalt bak selskapet i en vanskelig oppstartsperiode. Nå som Moss lufthavn har fått sitt første positive resultat i 2011, skal altså staten gå inn og overta selskapet. Dette hører hjemme i sosialistiske og kommunistiske samfunn og er milevis unna respektet for eiendsomsretten som grunnloven er klinkende klar på.

Forslaget er også dårlig av praktiske årssaker og vil medføre et dårligere tilbud for oss som forbrukere. Historien har vist oss at økt konkurranse har gitt oss forbrukere bedre tilbud. I dag eier staten nesten alle flyplasser i Norge, med unntak av Moss lufthavn og Torp. Når Senterpartiet nå ønsker å nasjonalisere disse flyplassene vil staten ha monopol på flyplassdrift i Norge og dermed har de ingen insentiver for å gi oss forbrukere et bedre tilbud. Monopolet vil også medføre at prisene blir høyere for oss som forbrukere og for flyselskapene. Historien har også vist oss at Moss lufthavn har møtt betydelig motstand fra AP, SP, SV, H, KrF og V gjennom de siste ti årene og hvis flyplassen skal drives av staten og disse partiene er jeg redd for at Moss lufthavn fort kan risikere å bli lagt ned.

Forslaget viser tydelig at Senterpartiet bør vurdere å bytte navn til Sosialistisk Senterparti.

Goto Top