Smørmangel skyldes sosialisme

Smørmangel skyldes sosialisme

En av de store sakene om dagen er ikke klimatoppmøtet i Durban eller finanskrisen i Europa, men smørmangel i Norge. Jeg tror det er få av oss som skulle tro at det er mulig å få smørmangel i lengre perioder i en åpen økonomi. I en vanlig markedsøkonomi ville markedet selv sørget for å dekke etterspørselen ved at at prisene ville gått noe opp hvis man lå an til å få smørmangel, noe som hadde gjort det enda mer lønnsomt å økt produksjonen av smør, noe som igjen ville økt tilbudet sånn at prisene stabiliserte seg igjen. Dette er elementære markedsmekanismer som gjør at vi alltid har bensin på bensinstasjonene, vaskemiddel i butikkene, klær og sko i butikkene osv. Flere av oss husker godt de lange matkøene i de kommunistiske landene der de i praksis var utsolgt for mesteparten pga. at politikerne skulle bestemme produksjonen og ikke forbrukerne. Det samme systemet som man hadde i Sovjet har vi faktisk delvis i Norge innen landbruksvarer.

I Norge har de øvrige partiene valgt å nekte landbruket å operere i et fritt marked gjennom ekstremt mange reguleringer og hindringer, her er noen av de:

  • Man må søke om tillatelse for å få lov til å produsere melk og ikke alle får tillatelse da staten vil styre mengden melk i samfunnet
  • Får man dette innvilget mottar man en melkekvote så lenge man har søkt innen 1. des og 1. oktober hvis det er snakk om geitemelk
  • Når man har fått kvoten kan man ikke bare starte hvor man vil i landet. Du kan risikere at politikerne tvinger deg til å produsere i et annet fylke
  • Det er ikke bare å kjøpe en bondegård på det frie markedet. Staten kommer her inn og kan nekter en bonde å selge gården til den med det høyeste budet
  • Du må betale en kvoteavgift til staten for at du skal få lov til å produsere melk i tillegg til mva osv.
  • Hver gård får maks lov å produsere 400 000 liter i året, hjelper ikke om behovet til forbrukerne er større noe det nå er
  • Har man noen kuer som produserer mer enn 400 000 liter får man noe som heter overproduksjonsavgift
Dette er bare et lite utdrag av håpløse reguleringer som politikerne har vedtatt og som er en direkte årsak til at vi nå har smørmangel. Bare det at vi har en overproduksjonsavgift gir meg assosiasjoner til Sovjet. Jeg tror alle ser at en bonde selvfølgelig ikke ønsker å produsere mer melk enn man får solgt og det er da skremmende at bøndene får bot hvis de produserer det vi forbrukere trenger og ønsker. Jeg kunne selvfølgelig ha fortsatt med å skrive om det som i praksis er et importforbud mot utenlandsk smør da vi har en tollmur med meget høye avgiftssatser for import av smør(og andre landbruksvarer). De øvrige politikerne ønsker å nekte oss som innbyggere og forbrukere å selv velge mellom de produktene vi selv ønsker. Dette tollvernet er heldigvis redusert nå, men dette er kun midletidig.
La oss få en landbrukspolitikk der den eneste reguleringen vi har er for å sikre dyrevelferden. Bøndene bør bli sett på som selvstendig næringsdrivende som selv skal få lov til å bestemme hva de skal gjøre med sin egen gård og hva/hvor mye de vil produsere så er det opp til oss forbrukere å velge de produktene vi synes er best i forhold til pris.
Goto Top