Slutt å prat, begynn å bygg

Slutt å prat, begynn å bygg

Slutt å prat, begynn å bygg

Stortinget har nå behandlet Nasjonal transportplan og flere rødgrønne representanter har snakket om at Stortinget nå har vedtatt et historisk samferdselsløft og at vi nå kommer til å få mye ny asfalt, jernbaneskinner og kollektivtransport. Det som er utfordringen med denne lovprisingen er at innbyggerne har hørt den same selvskryten før, men at de ser at dette er valgflest og ikke realiteter.
Ta for eksempel dpbbeltsporet gjennom Østfold og østre linje. Dette har de rødgrønne og også tidligere regjeringer snakket om og lovt gjennom mange tiår. Til tross for disse lovnadene og fagre løftene har det knapt blitt bygget en millimeter med jernbane i Østfold.
Det samme gjelder andre samferdselsprosjekter i Østfold der det kun har vært prat og lovnader, men ingen bygging eller forbedring.
På dette området skiller Fremskrittspartiet seg ut da vi er handlekraftige og faktisk bevilger de pengene som trengs da vi ser på infrastruktur som en fornuftig investering og ikke som sløsing som de andre partiene.
Statistisk sentralbyrå la nylig frem sin rapport «Pressvirkninger i Norsk økonomi av økte samferdselsinvesteringer» og den viser at vi kan bruke 45,5 milliarder kroner ekstra til samferdselsinvesteringer i året uten at økonomien settes over styr. Det er da underlig at de rødgrønne heller velger en usosial og byråkratisk bompengeløsning der 40% av pengene blir borte til innkrevingskostnader og renteutgifter.
Det å bygge ut infrastrukturen er fornuftig for dagens og fremtidige generasjoner og næringsliv, det er på tide å slutte å love og heller begynne å handle.

 

Goto Top